Νότια Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 40 KW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2012