Νότια Ελλάδα 10 KW

Νότια Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 10 KW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2012