Κεντρική Ελλάδα 500 KW

2021_Central_Greece_500KW-1

Κεντρική Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 500 KW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2021