Κεντρική Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 700 KW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2017