Κεντρική Ελλάδα 500 KW

Κεντρική Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 500 KW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2013