Κεντρική Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 5 MW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2012