Κεντρική Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 2 MW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2013