Αττική Ελλάδα 5 KW

Αττική Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 5 KW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2012