Αττική Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 20 KW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2012