Αττική Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 150 KW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2012