Αττική Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 100 KW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2013