Αττική Ελλάδα 10 KW

Αττική Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Μέγεθος: 10 KW

Χώρα: Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2013