Η TÜV AUSTRIA Hellas, είναι Διαπιστευμένος Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Τεχνικών Ελέγχων από το Εθνικό (Ελληνικό) Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της. Επίσης είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με Αριθμό Κοινοποίησης 0906, ενώ ο Αριθμός Κοινοποίησης του μητρικού οργανισμού TÜV AUSTRIA είναι 0408.

H KRV SQUARE IKE πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA HELLAS για το ISO 9001.

Το Πεδίο εφαρμογής είναι:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ