Η εταιρεία KRV² παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ενεργειακά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, ειδικότερα σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η εταιρεία διαθέτει εξειδίκευση σε επίγεια και κτιριακά Φωτοβολταϊκά έργα.

Η ομάδα KRV² έχει ένα ισχυρό υπόβαθρο στον τομέα μελέτης, προμήθειας, κατασκευής, σχεδιασμού, συμμετοχής σε διαγωνισμούς,διαχείρισης έργων, λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ), περισσότερων από 300MW Φωτοβολταϊκών έργων στην Φωτοβολταϊκή/Ηλιακή βιομηχανία τα τελευταία δέκα χρόνια.

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση στους πελάτες μας – συμπεριλαμβανομένης της μελέτης βιωσιμότητας και της ολιστικής αξιολόγησης των έργων. Μέσω του πλήρους φάσματος των υπηρεσιών συμβούλων και των υπηρεσιών EPC, παρέχουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να επιλέγουν την πιο αποδοτική φωτοβολταϊκή λύση ανάλογα με τις απαιτήσεις τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη τεκμηρίωση μέχρι τη φάση παράδοσης του έργου.


KRV²

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Company-Content-Photo-01